รู้จัก บริษัทแคปปิตอล จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ผู้นำด้านโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับนักลงทุนและผู้อยู่อาศัยรุ่นใหม่ โดยคำนึงถึงคุณภาพการอยู่อาศัยและการก่อสร้างที่ถูกหลักวิศวกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าแก่การอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

ความเป็นมา

บริษัทแคปปิตอล จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มเครือผู้แทนจำหน่ายสินค้าเครือซิเมนต์ไทย และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง โดยทีมบริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 10 ปี โครงการทุกโครงการของบริษัทแคปปิตอล จี ดีเวลลอปเมนท์ ได้รับการตอบรับอย่างสูงจากกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่และกลุ่มนักลงทุน

แนวทางการดำเนินงาน

แนวคิดของบริษัทให้ความสำคัญกับงานวิศวกรรมเป็นหลักและสร้างสรรชิ้นงานที่มีคุณภาพมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของโลกปัจจุบันและอนาคต