ข่าวประชาสัมพันธ์

Estabe' Condo

Estabe'@พหลโยธิน 18 มฮบทองคำให้ลูกค้า 13-14 ก.พ. 2559

Estabe'@พหลโยธิน 18

ต้อนรับเดือนแห่งความรัก บริษัทแคปปิตอลจี ดีเวลลอปเมนท์ มฮบทองคำมูลค่าหนัก 1 บาท ให้กับลูกค้าที่ซื้อห้องชุด โครงการ Estabe'condo พหลโยธิน 18 เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา