ข่าวประชาสัมพันธ์

EStabe' Condo

งานพิธีบวงสรวงถอนศาลที่ก่อสร้าง โครงการเอสตาเบ พหลโยธิน 18

ศุกร์ 27 พ.ค. 2559 บริษัทแคปปิตอลจี ดีเวลลอปเมนท์ ได้ฤกษ์ทำพิธีบวงสรวงถอนศาลที่ก่อสร้าง โครงการเอสตาเบ พหลโยธิน 18